First Generation Abroad

Celia Balderas

Celia Balderas

Hometown: Pasco, WA

Mirna Barraza

Mirna Barraza

Hometown: Everett, WA

Khiabett Contreras

Khiabett Contreras

Hometown: Pasco, WA

Adriana Flores

Adriana Flores

Hometown: Yakima, WA

Abigail George

Abigail George

Hometown: Yakima, WA

Andrea Gutierrez

Andrea Gutierrez

Hometown: Mattawa, WA

Dalia Hernadez Farias

Dalia Hernadez Farias

Hometown: Chelan, WA

Lesley Hernandez-Silva

Lesley Hernandez-Silva

Hometown: Brewster, WA

Keena Hudson

Keena Hudson

Hometown: Ferndale, WA

Sandra Larios

Sandra Larios

Hometown: Yakima, WA

Lillian Lord

Lillian Lord

Hometown: Pullman, WA

Maria Mendoza

Maria Mendoza

Hometown: Kennewick, WA

Gerardo Mendoza-Tovar

Gerardo Mendoza-Tovar

Hometown: Cashmere, WA

Brittney Raymond

Brittney Raymond

Hometown: Spokane Valley, WA

Brittney Richards

Brittney Richards

Hometown: Tacoma, WA

Samantha Romero-Sabo

Samantha Romero-Sabo

Hometown: Tacoma, WA

Alfredo Rosas

Alfredo Rosas

Hometown: Vantage, WA

Amber Rusbashan

Amber Rusbashan

Hometown: Lynnwood, WA

William Scott

William Scott

Hometown: Clayton, WA

Bryan Vazquez

Bryan Vazquez

Hometown: Grandview, WA

Consuelo Vega

Consuelo Vega

Hometown: Rock Island, WA

Terrell Ware

Terrell Ware

Hometown: Tacoma, WA